Servis

Preuzimanje programa

Demo verziju programa možete preuzeti ovde

Poslednji update

Preuzimite poslednju nadogradnju programa ovde

Zahtev za licenciranje programa

Popunite formu i poručite licencu link

services-1

Uštedite vreme i novac

Kad počnete koristiti „SWAN” u višekorisničkom okruženju poželećete da prilagodite aplikaciju svojim potrebama. Na primer, ne želite da svako ima pristup svim podacima, niti mora da ima dostupne sve opcije programa. Višak opcija koje se ne koriste zamara korisnika i smanjuje njegovu efikasnost. Uobičajen postupka kad shvatite da treba da prilagodite program svojim potrebama je da

1) pozovete programera i

2) odvojite materijalna sredstva.

Nasuprot ovom, kod nas, u ustaljenom postupku, „SWAN” je korisniku omogućio da pojedine delove sistema može sam da prilagodi svojim potrebama, bez menjanja programskog koda. Na primer, administrator može precizno definisati prava pristupa drugim korisnicima i koje delove aplikacije mogu koristiti. Time ne samo da štedite novac, već reagujete trenutno na izmenjene potrebe svoje organizacije.

Zašto program SWAN+

Glavna prednost programa SWAN+ je da podržava rad u ISCS-u i NCTS-u.

Ostale prednosti ovog softvera su:

• upozorenje na istek roka privremenog smeštaja (SD),

• štampa stanja osnovna ili detaljna sa svim promenama po poziciji,

• automatsko generisanje i štampa barcode etiketa za obeležavanje robe u skladištu.

• izveštaji u aplikaciji mogu se slati putem emaila i naravno, štampati na štampaču.

„SWAN” je prvi program namenski kreiran i prilagođen potrebama držaoca carinskih skladišta. Testiran je u skladištima sa velikim brojem pozicija i svim statusima robe.

Jedini program za vođenje evidencije robe u carinskim skladištima koji je potpunosti usklađen sa potrebama držaoca skladišta i zahtevima postavljenim od strane Carine.